Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

ABC Stali Czarnych

Organizator
PUDS
Termin
23 Kwiecień 2024
Miejsce
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne EFFEKT
Godziny
9.00 - 15.30
Ilość dostępnych miejsc
7
Cena
850,00 zł
Cena PUDS
400,00 zł

Szkolenie skierowane do nowozatrudnionych pracowników, handlowców, inżynierów oraz pracowników firm usługowo produkcyjnych sektora stalowego.

Osoby pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje lub dostosować do potrzeb rynku pracy uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu stali czarnych. Niejednokrotnie praca handlowca lub pracownika firmy usługowo-produkcyjnej wymaga znajomości grup stali czarnych, ich cech charakterystycznych oraz różnic między nimi pod względem własności mechanicznych i obszaru stosowania, jak również znajomości wymagań i zawartości dokumentów kontroli. Znajomość tych zagadnień przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy zarówno handlowców, jak i wytwórców wyrobów ze stali czarnych. Szkolenie ma na celu ugruntowanie wiedzy podstawowej z zakresu stali czarnych.

Zakres szkolenia

  1. Krótka charakterystyka stali czarnych
  2. Klasyfikacja oraz oznaczenie stali wg norm europejskich
  3. Podstawowy podział w zależności od obszaru stosowania
  4. Podstawowe rodzaje wyrobów
  5. Własności mechaniczne stali czarnych: wytrzymałość, granica plastyczności, udarność, twardość itd
  6. Rodzaje dokumentów kontroli (certyfikaty, atesty itd.) oraz ich zawartość
  7.  Gospodarka stalami czarnymi w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001, w tym identyfikowalność, reklamacje itd.
  8. Ciecie stali czarnych
  9. Spawalność stali czarnych oraz podstawowe metody spawania i zgrzewania

 

Prowadzący szkolenie: Dr Inż. Jerzy Niagaj -  Profesor w Zakładzie Technologii Spawalniczych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Podstawowe kierunki ponad 35-letniej działalności naukowo-badawczej i praktycznej: spawanie metodami TIG, A-TIG, MMA i MIG/MAG stali niestopowych i wysokostopowych, spawanie tytanu i jego stopów, materiały dodatkowe do spawania i napawania, w tym elektrody otulone, druty proszkowe i topniki aktywujące do spawania metodą A-TIG.

W cenę szkolenia wliczone są: przerwa kawowa, lunch, papierowe materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia jak i konsultacje z prowadzącym na miejscu.

Kontakt:

Ewelina Niewiadomska - Frydler

tel: +48 22 830 02 06

ewelina.niewiadomska@puds.pl

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/kursu Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu potwierdzi udział w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora (na 14 dni przed szkoleniem).
Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, certyfikatów, poczęstunków w czasie przerw. Cena nie zawiera kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi nastąpić w formie pisemnej na 7 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.
W przypadku nie odwołania zgłoszenia i nie wzięcie udziału w  szkoleniu przez uczestnika , uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online lub mailem na szkolenie lub kurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązania się do dokonania opłaty za udział w szkoleniu.