Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego utrzymywanych przez PUDS.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisu internetowego oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisu internetowego. 
2. Założenie i posiadanie konta w serwisie internetowym. 
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach. 
4. Informacje o przysługujących prawach.

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego

a. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

b. Administratorem danych jest PUDS jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do jego utrzymania i wspierania. Dane kontaktowe: Ul. Domaniewska 47,02-672 Warszawa rodo@puds.pl.

c. Dane przetwarzamy w celach:
i. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
ii. monitorowania nadużyć,
iii. informowania o treściach i usługach PUDS
iv. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
v. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vi. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisie internetowym 

a. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, miasto, kod pocztowy, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). Administratorem danych jest Polska Unia Dystrybutorów Stali jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do jego utrzymania i wspierania. Dane kontaktowe: Ul. Domaniewska 47,02-672 Warszawa rodo@puds.pl.

b. Dane przetwarzamy w celach:
i. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem
ii. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
iii. informowania o treściach i usługach PUDS lub partnerów administratora,
iv. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
v. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vi. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

c. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. 
W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

d. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.

e. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

f. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

a. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, miasto, kod pocztowy, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). ). Administratorem danych jest Polska Unia Dystrybutorów Stali jako wydawca serwisu internetowego oraz zarządca systemów informatycznych służących do jego utrzymania i wspierania. Dane kontaktowe: Ul. Domaniewska 47,02-672 Warszawa rodo@puds.pl.

b. Dane przetwarzane będą w celach:
i. rejestracji na event 
ii. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
iii. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem
iv. marketingu usług i komunikowania się przez PUDS z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
v. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
vi. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vii. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

c. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

d. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach PUDS lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

e. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.

f. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
i. prawo żądania dostępu do danych,
ii. prawo żądania sprostowania danych;
iii. prawo żądania usunięcia danych,
iv. prawo żądania przeniesienia danych,
v. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
vi. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
vii. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
viii. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem rodo@puds.pl